Om oss Foodoraklubben

Hvorfor er du så viktig?

Å være med i en fagforening er en form for “kollektiv egoisme”, da du er med å sikre at alle får det bedre, sammen. At organisasjonsgraden tradisjonelt har vært høy i Norge har gitt oss sykepenger, åtte timers arbeidsdag, fem ukers ferie, et levelig lønnsnivå, pensjonsordninger og en rekke goder de fleste nå tar for gitt, uten å være klar over at det kom med kamp.

I grell kontrast til å være del i det kollektive fellesskapet er det å søke sin egen lykke som uorganisert. Da drar man fordel av et velfungerende samfunn som fagforeningen har kjempet fram, men uten å bidra. Prisen å betale for dette utenforskapet, er at man står uten hjelp den dagen det trengs og ikke har en stemme representert i samfunnet

Selv om du er i utdanning til “noe annet” eller sikter på en jobb i en annen bransje, er det riktig å melde deg inn i Fellesforbundet og tilhøre Oslo Transportarbeiderforening nå. Medlemskapet sikrer deg rettigheter og gir deg en stemme, samtidig som du får en rekke fordeler som blir videreført når du eventuelt overfører medlemskapet ditt til et annet LO-forbund senere i livet. Det er dessuten mange av oss som bare skulle jobbe en halvt år i foodora, men som er her enda, flere år etter…

Derfor. Som del av Foodoraklubben gir du oss styrke til både å jobbe for din nåværende jobb, og til å styrke hele vår bransje. Mange ser til oss og vår tariffavtale når man vurderer plattformselskapenes ansettelsesordninger. Disse er i endring og vi kjemper innbitt for at faste ansettelser, med trygghet, pensjonsordninger og stillingsbeskyttelse skal demme opp for misbruk av arbeidskraft. Vi må ikke tilbake til et samfunn av løsarbeidere, hvor bedriftene ikke har ansvar for de som utfører arbeidsoppgavene!

Medlemsfordeler og kontigent
-Medlemskontigenten er 1,78% av brutto lønn for ordinære medlemmer og 250.- kroner i halvåret for studentmedlemskap. En del av dette gir rett til skattefradrag.
-Du har tillitsvalgte å vende deg til, som du kan konsultere og søke støtte i ved konflikter på arbeidsplassen. Kan ikke løse saken går de oppover i fagforeningen til saken er ordnet.
-Forsikringer er inkludert i kontigenten: du får markedets beste innboforsikring (inkl. sykkel og telefon), fritidsskadeforsikring og grunnforsikring. Les mer om disse på www.lofavør.no og si opp forsikringer du har fra før, som dekkes av disse.
-AFP–avtalefestet pensjon får man som ansatt i bedrift med tariffavtale.
-Tilgang til gunstige lån i fordelsprogrammet til LO-favør
-Mulighet for å delta på kurs i regi av fagforeningen

En demokratisk organisasjon
Foodoraklubben er vår bedriftsklubb i Oslo Transportarbeiderforening, som er en del av Fellesforbundet, i LO. Fellesforbundet er landets største private forbund, med over 160.000 av LO’s totalt 950.000 medlemmer, fordelt på 25 forbund. Det er dette som gir balanse i forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i Norge, og som sikrer oss reelle effektive forhandlinger mellom partene og et stabilt velferdssamfunn som alle er tjent med.

Foodoraklubbens historikk
Foodora startet opp i Oslo i 2015, utelukkende med ansatte ryttere. Det første forsøket på organisering løp ut i sanden, men vårt fellesskap ble sterkere og vi så behovet for å stå som samlet motpart til ledelsen. Fagforeningen hjalp oss fra første stund, og organiseringen skjøt fart i 2018. Raskt hadde vi 50 medlemmer, og startet med å lage en tariffavtale spesielt for vår bransje.

Foodoras daværende sjef trenerte forhandlinger så langt det lot seg gjøre, men med loven i hånd og fagforeningen i ryggen gnagde vi oss gjennom forhandlinger og meklinger. Tiden gikk, men vi gav ikke opp våre rettferdige krav om utstyrskompensasjon, vintertillegg, ansiennitetstillegg, informasjons- og konsultasjonsrett, en fungerende tillitsvalgtordning etc. Alt dette manglet på den tiden. Det endte med en legendarisk fem uker lang streik høsten 2019.

Streiken vekket oppsikt internasjonalt, som banebrytende for sykkelbuds rettigheter. Vi vant både media og publikum og opprettet “Tariffavtale for distribusjon og budtjenester i FOODORA 2019-2020”. Sjefen ble byttet ut og en helt ny type samarbeid startet mellom ansatte og ledelse. Avtalen ble reforhandlet høsten 2021 (et halvt år forsinket pga Covid-19).

De tillitsvalgte
Tariffavtalen setter rammer for hva vi har krav på, deriblant antall tillitsvalgte og deres rettigheter. Med vårt antall ansatte kan vi kreve 8 tillitsvalgte, og det har vi nå:

Klubbleder: Espen Utne Landgraff
Nestleder: Paul Olai-Olssen

Sekretær: Lee Conaghan
medlemmer: Olga Ershova

Guillaume Malet
Jonas Andersen (kasserer)
Leif Linder (webdesign)
Maciej Solecki

Vara: Laurent Besnier
Harpreet Gill

De tillitsvalgtes arbeidsutvalg har månedlige møter med ledelsen, hvor saker tas opp fra begge parter. Foodora har plikt til å informere om kommende endringer og skal lytte til de tillitsvalgtes syn. Dette samarbeidet har vist seg konstruktivt. Referat fra møtet deles med medlemmene så snart som praktisk mulig.