Vi er Foodora Klubben

Foodoraklubben er vår bedriftsklubb i Oslo Transportarbeiderforening, som er en del av Fellesforbundet, i LO. Fellesforbundet er landets største private forbund, med over 160.000 av LO’s totalt 950.000 medlemmer, fordelt på 25 forbund. Det er dette som gir balanse i forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i Norge, og som sikrer oss reelle effektive forhandlinger mellom partene og et stabilt velferdssamfunn som alle er tjent med.