Noen vinner

 • 3NOK mer per time
 • 10 minutter ekstra på slutten av hvert skift
 • Betalte pauser
 • Vinterbonus ekstra 5NOK per time
 • Røde dager betalt med 50% eller 100% ekstra
 • Rettferdig sykefraværsberegning

Kostnad mot fordeler

Ja. Fagforeningsmedlemskapet vil koste en liten del av lønnsslippen din (ca. 1,8 prosent), billigere hvis du er student. Det er opp til rytteren om det er en rimelig avgift. Ryttere kan delta ved å bli tillitsvalgt. Tillitsvalgte stillinger blir vunnet av valg. For de som deltar aktivt i demokratiet, er den månedlige avgiften marginal.

Ekte fordeler

Sammen med broderskapet til medlemmene tilbyr fagforeningen umiddelbare og reelle fordeler som hjemmeforsikring og beskyttelse mot tap av tyveri, reiseforsikring og sparing og pensjonsytelser. En advokat kan holdes på holderen mot et veldig rimelig gebyr og fagforeningsmerke vinterutstyr hvis de blir tilbudt rytterne.

Streik alternativ

Som et resultat av streiken i 2019 da foodora-ryttere sluttet å jobbe, kunne fagforeningen kreve en kollektiv forhandlingsavtale. Denne seieren er nå kjent globalt som et sjeldent eksempel på arbeidstakerrettigheter over konsertøkonomien. Den kollektive avtalen og streiken, da medlemmene ble betalt, er alt takket være fagforeningen.

Månedlige møter

Tillitsvalgte møtes månedlig med Foodora og forhandler om rytterbehov. Uten fagforeningen ville det være mindre mulighet til å endre eller til og med informere foodora om ryttersaker. Temaene som dekkes er idiosynkrasier av Roadrunner-appen og ryttersikkerhet og metoden som pauser beregnes etter. I alle tilfeller er fagforeningen på siden av rytteren.

Vi er Foodoraklubben

Foodoraklubben er vår bedriftsklubb i Oslo Transportarbeiderforening, som er en del av Fellesforbundet, i LO. Fellesforbundet er landets største private forbund, med over 160.000 av LO’s totalt 950.000 medlemmer, fordelt på 25 forbund. Det er dette som gir balanse i forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i Norge, og som sikrer oss reelle effektive forhandlinger mellom partene og et stabilt velferdssamfunn som alle er tjent med.

Curse of Freelance

In other gig economy companies in Europe, England France and Norway the temptation of choosing the freelance option is powerful. The pay is wildly better, at first. Although riders may not realize the true cost of tax and benefits. The union is mission-focused on securing protected rights and safety of its workers.

Some Wins

 • 3NOK per hour raise
 • 10min additional at end of each shift
 • 5-minutes paid break per hour
 • Winter bonus additional 5NOK per hour
 • Red days paid at 50% or 100% additional
 • Fair sick leave calculation