Kostnad mot fordeler

Ja. Fagforeningsmedlemskapet vil koste en liten del av lønnsslippen din (ca. 1,8 prosent), billigere hvis du er student. Det er opp til rytteren om det er en rimelig avgift. Ryttere kan delta ved å bli tillitsvalgt. Tillitsvalgte stillinger blir vunnet av valg. For de som deltar aktivt i demokratiet, er den månedlige avgiften marginal.