Månedlige møter

Tillitsvalgte møtes månedlig med Foodora og forhandler om rytterbehov. Uten fagforeningen ville det være mindre mulighet til å endre eller til og med informere foodora om ryttersaker. Temaene som dekkes er idiosynkrasier av Roadrunner-appen og ryttersikkerhet og metoden som pauser beregnes etter. I alle tilfeller er fagforeningen på siden av rytteren.