Streik alternativ

Som et resultat av streiken i 2019 da foodora-ryttere sluttet å jobbe, kunne fagforeningen kreve en kollektiv forhandlingsavtale. Denne seieren er nå kjent globalt som et sjeldent eksempel på arbeidstakerrettigheter over konsertøkonomien. Den kollektive avtalen og streiken, da medlemmene ble betalt, er alt takket være fagforeningen.